Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Lisbeth Y. Reinholdtsen blir leder for fiskehelse i Åkerblå, Nordland

Ny leder for Fiskehelse Nordland

Hjelp med å komme i gang med IK-akva?

Fra 1. januar gjelder kravet om IK-akva

Åkerblå kjøper 49 prosent av MarinHelse

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe 49 prosent av aksjene i MarinHelse AS. Samtidig styrker selskapene deres felles tilstedeværelse i landets tre nordligste fylker.

Ledig stilling
Prosjektleder digitale løsninger

Søknadsfrist 24. november

Se eldre inlegg